Interadent Finland Oy:n rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä
Rekisterin rekisterinpitäjä on InteraDent Finland Oy (y-tunnus 0689862-4)
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on: Anna Mettälä, toimistopäällikkö
InteraDent Finland Oy
Pispalan valtatie 136, 33270 Tampere
03-222 00 27
interadent (at) interadent.fi

2. Rekisterin nimi
Rekisterin nimi on InteraDent Finland Oy:n asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, palvelun toteuttamiseen ja laskutukseen liittyen.
Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.
Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

4. Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)
Rekisteri voi sisältää seuraavat henkilötiedot asiakkaista
henkilön perustiedot ja yhteystiedot: [etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite];
henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot
yksityisasiakkaista tarvittaessa myös henkilötunnus laskutusta varten.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tai työn tilaavalta terveydenhoitoalan ammattilaiselta.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.
Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kirjanpitolaissa määrätty aika.
Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Lisätietoja käyttäjän oikeuksista.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse tai kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Emme luovuta asiakastietoja EU alueen ulkopuolelle. Poistamme kaikki yksilöivät tiedot EU:n alueen ulkopuolelle lähtevistä töistä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.
Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.
Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

2021 © InteraDent Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojalauseke

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus

Pakolliset

GDPR eväste tallentaa valitsemanne yksityisyyssuoja-asetukset.

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Analytics

Google Analyticsia käytetään käyttäjäseurantaan.

_ga, _gid, _gat